HAREM-İ HÜMAYÜN 2012 Topkapı Sarayı 480 m²

BKG ve Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünce hazırlanan "Padişahın Evi  Harem-i Hümayünü Sergisi" nin, tüm demir, cam, görsel çalışmaları, aydınlatmaları ve ahşap kontrüksiyonları Nada Ekibi tarafından uygulandı.